RAEEL ja Rae Vallavalitsus sõlmisid ühiste kavatsuste kokkuleppe

Rae Ettevõtete Liit (RAEEL) ja Rae Vallavalitsus sõlmisid 10. mail ühiste kavatsuste kokkuleppe.

“Sõlmitud ühiste kavatsuste kokkulepe on tugevaks vundamendiks tulevasele Rae Vallavalitsuse ja RAEEL-i koostööle, läbi mille saab Rae ettevõtluskeskkond tulevikku ja arengule suunatud fookuse. RAEEL-i liikmete ühine huvi ja motivatsioon on lüüa kaasa Rae valla ettevõtluskeskkonna arendamisel, läbi mille tugevdada kohalikku ettevõtlust, selle jätkusuutlikust ja konkurentsivõimelisust,” ütleb RAEELi juhatuse liige Urmas Uudemets.

Vallavanem Madis Sariku sõnul kinnitasid vallavalitsus ja siinsete ettevõtete esindus kokkuleppega ühist tahet arendada vallas uuenduslikku, kestlikku ja toetavat töö- ning ettevõtluskeskkonda, panustades senisest enam ka kohalike noorte kaasamisse. RAEEL on seejuures vallavalitsuse strateegiline partner.
„Ettevõtlikkuse arendamine maast madalast on võtmetähtsusega, et lastest sirguksid elus hästi hakkama saavad noored inimesed. Meie vallas tegutsevad ettevõtted saavad sellele oluliselt kaasa aidata, jagades näiteks oma teadmisi-kogemusi koolitundides ja pakkudes meie noortele praktikavõimalusi,“ sõnas Madis Sarik.

Ühiste kavatsuste kokkulepe sõnastas ära ka soovi ja vajaduse kaasata Rae valla arenguküsimustesse senisest enam erinevaid huvigruppe. Täpsemad eesmärgid ja tegevused vaadatakse üle ja lepitakse kokku iga-aastaselt.

Share