Ümarlaud Rae vallaga: komisjonid ja töörühmad kogunevad septembris

Korraline ümarlaud 11.06.24

11.06.2024 toimus korraline ümarlaud Rae Vallavalitsusega kus käsitleti transpordi ja liikuvuse, planeeringute ja ettevõtlusalase hariduse teemasid.

Transport, liikuvus ja teehoole

Valla poolt on loodud sisemine liikuvuskomisjon Politsei- ja Piirivalveameti ja Transpordiameti esindajatega kuhu kaasatakse ka RAEELi esindaja. Liikuvuskomisjoni järgmine koosolek toimub septembris.

Käesoleva aasta sügiseks jõuab lõpule Rae valla liikuvusuuring. RAEELile tutvustatakse liikuvusuuringu tulemusi eelduslikult septembrikuus.

Ümarlaual leiti ja osapooled nõustusid, et teehoole teemasid tuleks arutada eraldi töörühmana.

Planeeringud

RAEEL ootab valla poolt kaasatust infovälja – kus näeb vald kitsaskohti, milliseid alasid arendatakse, milliseid mitte jm. RAEEL koondab info arendajate plaanide kohta – kes ootab, kes soovib ehitusega koheselt alustada ja millisele sihtrühmale arendaja arendab. Antud info aitab vallal täpsemini planeerida rahvastiku arvu ja tiheduse muudatusi.

RAEELi töörühma ja Rae valla planeeringute osakonna infotund toimub septembrikuus.

Noorte haridus ja ettevõtlus

Koostöö noori puudutavate teemadega on edukas. RAEEL on kohtunud koolide esindajatega, on kaasatud karjääripäeva planeerimisse, toimuvad ettevõtete külastused, on koostööd tehtud Aruheina lasteaiaga toidujagamiskapi projekti raames ning koostamisel on RAEELi valikkursus Rae Gümnaasiumi õppekavasse.

25.09.2024 toimub Järveküla koolis karjääripäev Rae valla 9. klassi õpilastele. Oodatud on pea 400 õpilast. Karjääripäeva debatis osalevad I. Tomski ja T. Tilk ning ettevõtted on oodatud messialale tutvustama noortele millised erinevaid ametikohti ettevõttes leidub ja millist haridust on nendel kohtadel vaja. Lähiajal saadetakse RAEELi liikmetele ka täpsem kutse ja info.

Ettevõtlusaasta 2025

Ümarlaual sündis idee kuulutada 2025 aasta Rae ettevõtlusaastaks, kus aasta jooksul toimuvad erinevad ettevõtluse teemalised sündmused. RAEELi töörühm ja noorsoo-osakond kogunevad sügisel tegevuskava väljatöötamiseks.

Lõpetuseks võib öelda, et koostöö liidu ja Rae Vallavalitsuse vahel on hoogustunud ning sügisel alustavad tööd mitmed ühised töörühmad ja projektid.