Ettevõtlus Rae vallas

Rae valla huvi ja eesmärk on lisaks kõikidele muudele omavalitsuse ette seatud ülesannete täitmisele tegeleda ka valla territooriumil ettevõtluskeskonna arendamise, selle suunamise ja toetamisega, luues ning parendades tingimusi uute töökohtade tekkimiseks ja aidates kaasa valla noorte ja kooliõpilaste ettevõtliku ellusuhtumise ja ettevõtliku eluhoiaku suurendadamisele.

Rae valla huvi ja eesmärk on lisaks kõikidele muudele omavalitsuse ette seatud ülesannete täitmisele tegeleda ka valla territooriumil ettevõtluskeskonna arendamise, selle suunamise ja toetamisega, luues ning parendades tingimusi uute töökohtade tekkimiseks ja aidates kaasa valla noorte ja kooliõpilaste ettevõtliku ellusuhtumise ja ettevõtliku eluhoiaku suurendadamisele. Kuigi vallapoolsed ettevõtlusega seotud protsesside mõjutamise võimalikud meetmed on tulenevalt meie seadusandlusest hetkel veel üsna piiratud, lähtub Rae valla juhtkond vaatamata nimetatud asjaolule siinjuures ka teiste Euroopa edukamate omavalitsuste kogemustest, kus oluliseks mõjuteguriks on just kohaliku omavalitsuse juhtroll valdkonna eestvedamisel ja selle tase, ehk vallavalitsuse enda proaktiivsus ja avatus. Eeldused Rae vallas ettevõtluskeskonna veelgi paremaks arenemiseks on head, kuna valla sotsiaalmajanduslikud ja majanduslikud põhinäitajad annavad selleks suurepärase lähtealuse, mille pinnalt ettevõtluse arendamisel ja suunamisel edukalt edasi minna.

Esimene Rae valla ettevõtluspäev toimus 06.10.2022 LänsiAuto Peetri esinduses. Päeva jooksul jagasid oma kogemusi Rae valla ettevõtted ABB, Ampler Bikes, Hr Agency, Rae valla elanik Tanel Padar ning TÜ Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa. Oma kogemusi Rae valla noorte kaasamisest ettevõtlusesse jagas Jüri Gümnaasiumi vilistlane ja Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse noorte projektijuht Gerli Veeleid ning Võsukese Lasteaia juht Margery Lilienthal. Noorte ettevõtlikkuse arendamiseks sõlmisid Koostöökokkuleppe Rae vald ja Rae valla ettevõtted ABB, Nefab, Rae Golf ja Spot of Tallinn. Järgmine ettevõtluspäev toimub oktoobris 2023.

Loe täpsemalt: https://www.rae.ee/arengukavad1

Kommenteeri

Teie e-posti aadressi ei avaldata. Nõutud väljad on märgitud *