Rae Ettevõtete Liidu juhatuse liikmeks valiti Erik Tammesson

14.02.2024 kinnitas üldkoosolek Erik Tammessoni RAEELi juhatuse liikmeks.

E. Tammesson on Solider Solutions OÜ tegevjuht, samuti kuulub E. Tammesson mitme Rae vallas energeetikaga tegeleva ettevõtte juhatusse.

Endast kirjutab E. Tammesson: Olen seotud ettevõtetega, mis tegutsevad tehnosüsteemide valdkonnas ja inimeste elukeskkonna kaasaegseks ning kestlikuks muutmisega. Igapäevatöö keskel näen, et innovatsioon ja kestlikud lahendused toimivad siis hästi, kui kommunikatsioon toimib ja lahendused on oskuslikult üle antud inimeste kasutusse. Olen kindel, et RAEEL-i uus ja värske vaade Rae vallas parandab suhtlust ettevõtluse arendamiseks ja kasvatab sünergiat siinsete ettevõtete vahel. Selle tulemusena kasvab nii elu- kui ettevõtluskeskkonna kvaliteet. Minu soov on luua koos võimalus ettevõtete vahel oma kogemuste, soovide ja ideede jagamiseks koostöö eesmärgil või igapäevategevuste ladusaks toimeks. Samuti innustada ettevõtteid liituma RAEEL-iga ja anda oma panus kogukonna arengusse.

Soovime Erikule indu ja palju edu RAEELi juhatuses! Eriku kontaktid on leitavad: raeel.ee/kontakt/

Share