Rae valla süsinikujalajälg on üle 18 tonni CO2-ekvivalendi aastas

2022. aasta lõpus käivitunud Rae valla ringmajanduse pilootprojekt hakkab lõpule jõudma. Neljapäeval, 7. detsembril tutvustati konverentsil peamisi tulemusi.

Projekti raames viidi läbi 5-päevane arendusprogramm vallavalitsuse ja allasutuste juhtidele, suurendamaks teadlikkust, kuidas senisest enam juhinduda oma tegevustes ringmajanduse põhimõtetest (jäätmetekke vältimine, taaskasutamine, parandamine jpm). Programmi tulemusena koostasid asutused omale neid teemasid käsitlevad tegevusplaanid. Nende alusel valiti konkursi korras välja kaks, mille elluviimist projekti raames toetatakse. Nimetatud ideed viiakse ellu projekti lõpuks – 2024. a aprilliks.

Projekti üheks mahukamaks osaks oli valla ja allasutuste süsinikujalajälje suuruse mõõtmine. Sellises mastaabis ei ole varasemalt ühegi omavalitsuse keskkonnamõju Eestis varem hinnatud. Kokku on valla allasutuste ja kommunaalettevõtte jalajälg üle 18 tonni CO2-ekvivalendi aastas. Võrdluseks, nii suure jalajälje saab, kui kasutada enam kui 7 miljonit liitrit diiselkütust, reisida pea miljard kilomeetrit keskmise sõiduautoga või lennata 38 tuhat korda Tallinn-Brüssel-Tallinn marsruudil.

Kogumõjust moodustas kommunaalettevõte enam kui poole, koolid viiendiku, lasteaiad 9%, vallavalitsus jt keskused 8% ja raamatukogud 2%.

Süsinikuheitme arvestusse võeti otseselt omavalitsuse tegevus, mitte elanike ja ettevõtete poolt emiteeritavad kasvuhoonegaasid. Nimelt ei ole viimaseid võimalik otseselt valla poolt kontrollida, küll aga saab teha muudatusi allasutuste tegevustes.

Lisaks süsinikujalajälje mõõtmisele kaardistati projekti raames vallavalitsuse ja allasutuste ringmajanduse potentsiaal – valmisid konkreetsed soovitused ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks. Sarnane kaardistus viidi läbi 27 vallas tegutseva ettevõtte hulgas. Selle tulemusena tekkis ühest küljest laiem arusaam valla ettevõtluskeskkonnas toimuvast, teisest valmisid soovitused, mida saaks omavalitsus teha ringmajanduse edendamiseks ettevõtlusvaldkonnas.

Loe kogu artiklit ja tutvu lõpukonverentsi esitluste ning projekti raames valminud raportitega Rae valla kodulehel.

Share