Rae vallas algab Rail Baltica Eesti osa esimese raudteesilla ehitus

Rail Baltic Estonia ja AS TREF Nord on sõlminud 7,3 miljoni euro suuruse ehituslepingu kahe olulise objekti, Rae viadukti ja Vaskjala raudteesilla, rajamiseks. Need projektid on planeeritud valmima järgmise aasta lõpus ja ehitustöödega alustatakse esimesel võimalusel.

Rail Baltic Estonia tehnilise juhi Rašid Pulatovi sõnul on mõlemad objektid olulised, kuna üks tagab Ülemiste järve ja Vaskjala veehoidla ühenduse ning teine säilitab Assaku-Jüri tee ühenduse. Vaskjala raudteesild esimene omataoline Eestis.

Rae viadukt rajamisega säilitatakse ühendus Rae küla ja Jüri aleviku vahel ning lisaks ehitatakse ümber valgustatud kergliiklustee ühe kilomeetri ulatuses. Ehituse ajal ei suunata liiklust ümber ja töövõtja kohus on tagada tee läbitavus kõikidele liiklejatele.

Vaskjala raudteesild võimaldab Euroopa rööpmelaiusega rongidel sõita Ülemiste-Vaskjala kanali kohal. Selle eesmärk on juhtida Vaskjala veehoidlast Ülemiste järve vajadusel täiendavat vett.

Loe täpsemalt Rail Baltic Estonia kodulehelt.

Share