Rae Vallavolikogu kiitis heaks kinnisvaraarenduse kontseptsiooni hoonestusõiguse seadmise kaudu

Rae Vallavolikogu kinnitas Rae vallale kuuluva hoonestamata kinnistute kasutusele võtmise kontseptsioon arendusühing arendajana ning valis struktuurimudeli, kus arendusühing moodustatakse Aktsiaselts ELVESO tütarettevõttena.

Rae Vallavalitsus on seni realiseerinud vallale kuuluvaid kinnistuid müügitegevuse kaudu. Uue lähenemisviisi raames soovib vald saavutada suuremat kontrolli ja tulu vallale kuuluva maa arendamisel, mitte selle müümisel.
Kavandatud mudel hõlmab planeeringute koostamist, infrastruktuuri ehitamist ning seejärel hoonestusõiguse andmist eraarendajale. Esialgne plaan on rakendada seda mudelit Põllukivi kinnistu arendamisel Rae vallas, mille osas on juba käimas detailplaneeringu menetlus.

Uue lähenemisviisi eesmärk on saavutada suuremat tulu vallale, suuremat kontrolli ja paindlikkust kinnisvara arendamise protsessis.

Share